Prawo korporacyjne

Zapewniamy kompleksową obsługę spółek
prawa handlowego.

Wspieramy klientów korporacyjnych na każdym etapie działalności biznesowej. Opracowujemy niezbędne dokumenty, takie jak umowy spółek, statuty, uchwały a także stosowne zgłoszenia do KRS. Koordynujemy pracę organów spółek, pomagamy w procesach przekształceń, połączeń, przejęć oraz w planowaniu sukcesji w firmach rodzinnych. Przeprowadzamy także postępowania likwidacyjne oraz reprezentujemy klientów w razie sporów zaistniałych na gruncie prawa spółek. Wspieramy także przedsiębiorców w dostosowaniu ich działalności do zmian w przepisach oraz na bieżąco monitorujemy stan prawny.

Doradztwo podatkowe

Istotny element naszej działalności stanowi
doradztwo podatkowe.

Analizujemy ryzyko prawne i podatkowe zawieranych transakcji, doradzamy w zakresie podatkowych aspektów prowadzonej działalności. Reprezentujemy klientów w trakcie kontroli skarbowej w firmach, a także w postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Przeprowadzamy restrukturyzacje przedsiębiorstw pod kątem obciążeń podatkowych, pomagamy uzyskać indywidualne interpretacje podatkowe oraz wspieramy klientów w zakresie rozliczeń dotyczących VAT. Wdrażamy ulgi i preferencje podatkowe, m.in.: CIT Estoński, IP BOX, ulgi na innowacje i inne. Weryfikujemy zawierane umowy pod kątem podatkowym i pomagamy w wyborze optymalnych rozwiązań.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Świadczymy wszechstronną pomoc prawną oraz bieżące doradztwo w sprawach pracowniczych.

Oferujemy pełne wsparcie w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o pracę, a także regulacji wewnętrznych, w tym: regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, wewnętrznych polityk oraz innych dokumentów związanych z zatrudnieniem. Monitorujemy procesy rekrutowania oraz zwalniania pracowników, a także reprezentujemy klientów przed sądami pracy. Pomagamy w zatrudnianiu obcokrajowców i legalizacji pobytu. Zapewniamy także bieżący audyt dokumentacji pracowniczej, wspieramy postępowania wewnętrzne dotyczące mobbingu i innych działań niepożądanych. Od wielu lat, z sukcesami, reprezentujemy także klientów w sporach z ZUS i PIP.

E-commerce

Wspieramy klientów prowadzących
swój biznes online.

Przeprowadzamy audyty sklepów oraz serwisów internetowych pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Opracowujemy i pomagamy wdrożyć dokumentację prawną dotyczącą funkcjonowania w interncie, w tym regulaminy oraz polityki ochrony danych i polityki prywatności. Wspieramy klientów w procesach reklamacyjnych, zapewniamy reprezentację przed Rzecznikiem Praw Konsumentów, UOKiK, a także w sporach sądowych. Dbamy o bezpieczeństwo prawne klientów, a także pomagamy w zwalczaniu negatywnych treści online naruszających dobra osobiste naszych klientów.

Prawo zamówień publicznych

Naszym klientom oferujemy wsparcie z zakresu
prawa zamówień publicznych.

Doradzamy wszystkim uczestnikom postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W ramach świadczonych usług pomagamy zamawiającym w opracowaniu dokumentacji przetargowej, a także dokonujemy jej analizy i weryfikacji pod kątem zgodności z prawem. Wykonawców wspieramy w zakresie weryfikacji ofert i dołączanych do nich dokumentów. Sporządzamy także opinie prawne z zakresu zamówień publicznych oraz opiniujemy projekty umów. Udzielamy wsparcia wykonawcom i zamawiającym w sporach dotyczących zamówień publicznych tak przed KIO, jak i przed sądami powszechnymi.

IP i nowe technologie

Dbamy o ochronę własności intelektualnej
naszych klientów.

Przygotowujemy i opiniujemy projekty umów w zakresie przeniesienia autorskich praw majątkowych, udzielenia licencji oraz umów sektora IT. Analizujemy stany faktyczne pod kątem stwierdzenia naruszeń praw autorskich naszych klientów. Tworzymy strategie ochrony praw własności intelektualnej. Reprezentujemy klientów w sporach przed Urzędem Patentowym RP oraz sądami powszechnymi.

Jak możemy Ci pomóc?

Zadzwoń lub napisz. Porozmawiamy.

NIP: 679-286-58-35 | REGON: 122223889

Uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia terminu spotkania.

Skorzystaj z formularza kontaktowego: